Z mojej praktyki – torbiele nerek i wątroby

Pan Jan, lat 58, torbiele nerek i wątroby.

USG z dnia 23.12.2005r.:
 
Wątroba niepowiększona w prawym płacie dwie torbiele 60x65mm i 17mm. Pozostały miąższ bez zmian ogniskowych. Pęcherzyk żółciowy cienkościenny , złogów nie zawiera, przewody żółciowe nie poszerzone, trzustka, śledziona w normie. Nerki typowo położone, prawidłowej wielkości i echostruktury, prawa 112 mm , lewa 126 mm bez cech kamicy
i zastoju moczu. W dolnym biegunie prawej nerki od strony brzusznej torbiel 116 mm. W dolnym biegunie lewej nerki zmiana torbielowata z przegrodami 60 x 55mm oraz dwie mniejsze 13 mm , 9 mm, pęcherz moczowy pusty.
Po ukierunkowaniu wyżywienia,  zastosowaniu ziół: skrzyp, rzepik przez miesiąc i 8 dni wyniki zmieniły się następująco:
 
USG z dnia 31.01.2006r:

Wątroba nie powiększona o prawidłowej echogeniczności, w prawym płacie torbiel cienkościenna bez echowa średnicy 67mm. Pęcherzyk żółciowy cienkościenny , bezechowy, drogi żółciowe nieposzerzone, bez zmian. trzustka, śledziona niezmienione. Nerki położone typowe, ruchome oddechowo, o prawidłowej echogeniczności, bez cech kamicy i zastoju moczu. Nerka prawa 120 mm , nerka lewa 128 mm. Pęcherz moczowy miernie wypełniony, aorta brzuszna nieposzerzona.

Jak widać torbiele nerek  (116mm, 60x55mm, 13mm, 9 mm) w tak krótkim czasie zniknęły , a także zniknęła jedna z torbieli wątroby 17mm.