Logo Bioterapia Jadwiga Wolska
Strona główna
Kuzdrowiu na Facebooku

Liczne torbiele jajników i mięśniaki

Pani Beata 35 lat (liczne torbiele jajników i mięśniaki)

 
Stan przed wizytą na dzień 04.12.2009 r.: Tworzące się torbiele jajników  i rozrastające mięśniaki. Lewy jajnik na skutek rosnących torbieli usunięty, prawy jajnik po usunięciu samych torbieli i ponowny rozrost nowych torbieli. Do wizyty leczona medycznie (hormonalnie i operacyjnie).
 
Stan jajnika i mięśniaków na dzień pierwszej wizyty 04.12.2009r:
Cytat z badania ultrasonograficznego  .
„W badaniu sondą transvaginalną 3D aparatu GE Vouson 730 Expert trzon macicy o nierównym obrysiei niejednolitej echogeniczności – z dużymi mięśniakami ma wymiary 98x113x 101mm. W ścianie przedniej po stronie prawej mięśniak modelujący nieco endometrium o wym. 60x57 mm , drugi podsurowicówkowy w ścianie tylnej o wymiarach 51x45 mm oraz kilka śródściennych i podśluzówkowych o wymiarach dochodzących około 12 mm. W badaniu z kolorowym i power angio Dopplerem stwierdzono dość liczne naczynia krwionośne na obwodzie opisywanych mięśniaków. Endometrium nieco modelowane przez mięśniaki o prawidłowej echogeniczności odpowiada II fazie cyklu i gładkim obrysie ma grubość obu warstw 8,1 mm (norma <14mm) . Szyjka macicy prawidłowej wielkości, błona śluzowa szyjki macicy o gładkim , równym obrysie.
Jajnik prawy położony prawidłowo, ma wym. 66x63 mm i objętość 144,9 ml i zawiera dwie przestrzenie płynowe , gładkościenne o nieco podwyższonej echogeniczności o średnicach 35 i 34 mm mogące odpowiadać torbielom czekoladowym.  Przegroda między nimi ma około 1,2 mm grubości. W obrębie przegrody stwierdzono pojedyncze naczynie krwionośne z nie charakterystycznym niskooporowym przepływem krwi. Obok nich poniżej w jajniku stwierdzono trzecią przestrzeń o średnicy ok 20mm mogącą odpowiadać torbieli krwotocznej ciałka żółtego”.
 
 Stan po 1 miesiącu i 5 dniach terapii naturalnej  09.01.2010r:
 
W celu sprawdzenia trafności terapii zostało wykonane ponowne badanie USG w dniu 09.01.2010r
 
 „W badaniu sondą transvaginalną 3D aparatu GE Vouson 730 Expert trzon macicy o nierównym obrysie i niejednolitej echogeniczności z dużymi mięśniakami ma wymiary 93x95x86mm (było 98x113x 101mm). W ścianie przedniej po stronie prawej mięśniak modelujących nieco endometriumo średnicy 58 mm drugi podsurowicówkowy w ścianie tylnej, uwypuklony na zewnątrz macicy 46x24 mm  (było 51x45 mm )oraz liczne drobne śródścienne i podsluzówkowe o wymiarach dochodzących do ok 12 mm.
 W badaniu z kolorowym i power angio Dopplerem stwierdzono dość liczne naczynia krwionośne na obwodzie opisywanych mięśniaków. Endometrium nieco modelowane przez mięśniaki o prawidłowej echogeniczności (odpowiada pierwszej fazie cyklu) i gładkim obrysie ma grubość obu warstw 4,9 mm (norma <14 mm) Szyjka macicy prawidłowej wielkości, błona śluzowa szyjki macicy o gładkim, równym obrysie.
Jajnik prawy położony prawidłowo, ma wymiary 32x17 mm (było 66x63 mm) i objętość 9,68 ml (norma <20ml) (było 144,9 ml) i zawiera pęcherzyk o średnicy 17,3 mm.”
 
Proszę zwrócić uwagę że ten jajnik jest już prawidłowy, jak widać w poprzednim badaniu był usiany licznymi torbielami i zmianami.
U tej osoby był niski poziom żelaza, magnezu, krzemu. Poza tym mocz zawierał dość liczne nabłonki płaskie.
 
Przebieg terapii naturalnej: Zmieniono wyżywienie w celu podniesie poziomu żelaza i magnezu a także krzemu. Została podany sok z pokrzywy, pokrzywa zmielona na pył, skrzyp i sok z przywrotnika. Zostały wykonane także 2 zabiegi energetyczne.